SAĞLIK BAKANLIĞININ VE HYDROXYCHLOROQUNİNE SEVENLERİN DİKKATİNE!

Haber

SAĞLIK BAKANLIĞININ VE HYDROXYCHLOROQUNİNE SEVENLERIN DİKKATİNE!

4716 Hasta üzerinde yapılan büyük RECOVERY araştırması sonuçlarına göre HCQ Covid-19 tedavisinde etkisiz.  HCQ grubunda 28 günlük tedavi sırasında ölüm %27.0, semptomatik tedavi yapılanlarda %25. Hastaneden canlı olarak taburcu edilen hasta oranı HCQ grubunda %59.6, standart tedavi (semptomatik) grubunda %62.9.Mekanik ventilasyon uygulanmayan hastalarda invazif ventilasyona ihtiyaç duyulması ve ölüm HCQ grubunda %30.7, HQC kullanılmayan hastalarda %26.9.

SONUÇ: HYDROXYCHLOQUINE TEDAVİSİ GÖREN HASTALARDA ÖLÜM VE BULGULARIN AĞIRLAŞMASI DAHA FAZLA.

Covid tedavi rehberini hazırlayanların ilişikteki makaleri okumaları tavsiye edilir. Ayrıca hastalıkta hiçbir faydası olmayan, fakat ciddi yan etkileri olan lopinavir-ritonavir tedavisinin gebelere tavsiyesinden de vaz geçilmedilidir. Her ikisi de bu güne kadar yapılan bilimsel yayınlara göre malpractice uygulamadır.