FRANSA ALZHEIMER HASTALIĞI İLAÇLARININ GERİ ÖDEMESİNİ DURDURDU!!!

Haber

ALZHEİMER HASTALIĞI İLAÇLARI FRANSADA GERİ ÖDEME LİSTESİNDEN ÇIKARTILDI ..!!!

Alzheimer hastalığı için 2018'in ortalarında mevcut olan ilaçlar sadece minimal ve geçici bir etkinliğe sahiptir. Orantısız, ciddi ve bazen ölümcül yan etkileri vardır. Bunlardan kaçınmak ve bunun yerine hastanın günlük yaşamını yeniden düzenlemeye, onu aktif tutmaya ve bakıcılara ve aile üyelerine destek ve yardım sağlamaya odaklanmak daha iyidir.

"Alzheimer hastalığı için 2018'in başlarında mevcut olan ilaçlar sadece minimal ve geçici bir etkinliğe sahiptir. Orantısız yan etkileri ve diğer ilaçlarla birçok etkileşimi nedeniyle kullanımları da zordur. Mevcut ilaçların hiçbirinin hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı gösterilememiştir, buna rağmen hemen yaşamı tehdit eden yan etkiler ve ciddi ilaç etkileşimleri riski taşımaktadır. Hastanın günlük yaşamını yeniden düzenlemeye, onu aktif tutmaya ve bakıcılara ve aile üyelerine destek ve yardım sağlamaya odaklanmak daha iyidir." Bu ifade, 2014'ten beri Prescrire'ın kaçınılması gereken ilaçlarla ilgili yıllık incelemesinde yer almaktadır ve yüz binlerce kopyası web sitemizden indirilmiştir english.prescrire.org (1).

Mayıs 2018'de Fransa Sağlık Bakanı bu negatif zarar-fayda dengesini dikkate aldı. 1 Ağustos 2018'den itibaren bu ilaçların donepezil, galantamin, rivastigmin ve memantinlisteden çıkarılmasına, yani artık ulusal sağlık sigortası sistemi tarafından geri ödenmeyeceğine karar verdi (2,3). Bu önlem beklenmedik değildi. 2016 yılının sonlarında Fransız Farmakoekonomik (Şeffaflık) Komitesi, bu ilaçların yetersiz klinik fayda sağladığı sonucuna varmış ve sonuç olarak listeden çıkarılmalarını istemiştir (4,5).

Zaman içinde giderek daha rahatsız edici veriler ortaya çıktı. 1990'ların ortalarında Alzheimer hastalığı için izin verilen ilk ilaçlar gerçek bir umut getirdi. Ancak, 1998'de, değerlendirme verilerini analiz ettikten sonra, Prescrire, etkinliklerinin sadece mütevazı ve tamamen semptomatik olduğu sonucuna vardı; Bununla birlikte, o sırada mevcut olan verilerden, yan etki profilleri kabul edilebilir görünmekteydi (4).

Zamanla, ciddi ve bazen ölümcül yan etkileri hakkında daha fazla veri ortaya çıkarken, semptomlara, hastalığın ilerlemesine karşı etkinliklerine ilişkin veriler beklenenden daha fazla hayal kırıklığı yarattı. Bunun da ötesinde, diğer birçok ilaçla etkileşime girerler (4). 2012 yılında, bu noktada toplanan kanıtlara dayanarak, Prescrire bu ilaçların yararlı olmaktan çok tehlikeli olduğu sonucuna varmış ve sağlık profesyonellerine hastalarını korumak için kullanımlarına karşı tavsiyede bulunmuştur (6).

Fransa'nın ulusal klinik uygulama yönergelerinde yıllarca yanlış bir şekilde kullanılmaya zorlandı. 2008 yılında, Fransa Ulusal Sağlık Otoritesi (HAS), Alzheimer hastalığının yönetimi ile ilgili ilk klinik uygulama kılavuzunu yayınladı. İlaçlara gereğinden fazla önem verdi. Prescrire, sağlık profesyonellerine bu HAS kılavuzunu göz ardı etmelerini tavsiye etmiştir (7). Sağlık alanında endüstri etkisinden bağımsızlığı teşvik eden kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Formindep, Conseil d'État'a (Fransa'nın en yüksek idari yargı yetkisi) bu kılavuz hakkında şikayette bulundu ve katkıda bulunanların çıkar çatışmalarının dikkate alınmadığı gerekçesiyle geri çekilmesini talep etti. Kararı beklemeden, HAS 2011 yılında kılavuzunu geri çekti (8). Ancak bir sonraki versiyon hala bu ilaçların yetersiz etkinliğinden veya çok sayıda ve çok sık görülen yan etkilerinden bahsetmedi (9).

Ancak 2016 yılında, Fransa'nın Farmakoekonomik Komitesi tarafından zarar-fayda dengesinin gözden geçirilmesinden sonra, HAS nihayet bu ilaçların Alzheimer hastalığının tedavisinde yeri olmadığını kabul etti ve listeden çıkarılmalarını talep etti (4,5). Ve Mayıs 2018'de HAS, bu ilaçların hiçbir faydası olmadığını doğrulayan yeni bir kılavuz yayınladı (10).

Uygulamada. Alzheimer hastaları, kapasitelerini kaybettikleri ve ayrıca hastanın giderek daha fazla bağımlı hale gelmelri aile ve bakıcılar için bir çiledir. 2018'de mevcut olan ilaçların hiçbiri kalıcı bir iyileşme sağlamamaktadır. Listeden çıkarılan bu ilaçlar bazı durumlarda ölümü bile hızlandırıyor. Listeden çıkarılmaları doğru olur. Bir sonraki mantıklı adım, onları Fransa ve Avrupa'daki pazardan çekmek olacaktır.

Bu ilaçların listeden çıkarılması, hastalara ve onların zor durumdaki bakıcılarına verilen desteğin yanlış umutlar uyandıran ilaçlara dayandığı günlerin sona erdiğinin açık bir işaretidir. Bu hastalar ve bakıcıları öncelikle bu ilaçlara değil, uygulamalı, pratik bakım ve desteğe ihtiyaç duyarlar: günlük işlerde pratik yardım, hastalar için teşvik edici aktiviteler, bakıcılar için psikolojik destek, aile üyeleri için geçici veya kalıcı bir mola. Toplumun şu anda yapabileceği en az şey, bu tür girişimleri finanse etmek için daha önce bu ilaçları geri ödemek için boşa harcanan parayı kullanmaktır.

References:
1- Prescrire Editorial Staff “Towards better patient care: drugs to avoid in 2014” Prescrire Int 2014; 23 (150): 161-165 + “Towards better patient care: drugs to avoid in 2018” Prescrire Int 2018; 27 (192): 107-109.
2- APM “Anti-Alzheimer drugs soon to be defunded” May 28, 2018: 1 page.
3- "Order of May 29, 2018 removing pharmaceutical specialties from the list mentioned in the first paragraph of Article L. 162-17 of the Social Security Code" + "Order of May 29, 2018 removing pharmaceutical specialties from the list list of medicines approved for use by public authorities provided for in article L. 5123-2 of the public health code" Journal Officiel, 1 June 2018: 16 pages.
4- Prescrire Editorial Staff “Drugs for Alzheimer’s disease” Rev Prescrire 2016; 36 (398): 904.
5- HAS - Transparency Commission "Avis-Aricept + Ebixa + Exelon" October 19, 2016 + "Avis-Reminyl" July 6, 2016: 17 pages.
6- Prescrire Editorial Staff "Drugs for Alzheimer's disease: best avoided. No therapeutic advantage" Prescrire Int 2012; 21 (128): 150.
7- Prescrire Editorial Staff "Alzheimer's disease and other dementias: French guidelines are biased" Prescrire Int 2009; 18 (102): 185.
8- Prescrire Editing “Clinical practice guides from the High Health Authority: too many hidden conflicts of interest” Rev Prescrire 2009; 29 (309): 546.
9- Prescrire Editing “Guide “Alzheimer’s disease”: beware of defects (continued)” Rev Prescrire 2012; 32 (343): 387.
10- HAS “Care pathway guide for patients with a neurocognitive disorder associated with Alzheimer's disease or a related disease” May 2018: 37 pages.

Source: “Alzheimer’s disease medications: finally non-reimbursable in France!” Rev Prescrire 2018: 38 (416).

Daha fazla bilgi içn:   ALZHEIMER ILAÇLARINDA YALANCI UMUD ve DUYGU SÖMÜRÜSÜ:

http://www.klinikfarmakoloji.com/aci-ilac/alzheimer-ilaclarinda-yalanci-umud-ve-duygu-somurusu