DSÖ DE Mİ BU İŞİ BİLMİYOR??? TÜRKİYE HALEN NEDEN ETKİSİZ İLACI KULLANIYOR?

Haber

SAYIN SAĞLIK BAKANI, SAYIN BİLİM KOMİTESİ ÜYELERİ: DSÖ DE YALAN MI SÖYLÜYOR?... TÜRK HALKINA VE DOKTORLARA TAVSİYE ETTİĞİNİZ İLAÇLAR ETKİSİZ

DSÖ tarafından organize edilen dünyanın en büyük randomize kontrollü klinik çalışmaların geçici sonuçları REMDESİVİR, HYDROXYCHLOROQUINE, LOPİNAVİR-RİTONAVİR ve İNTERFERON tedavilerinin COVİD-19 da 28 günlük hastanede yatma süreleri ve ölüm oranı üzerine çok az veya hiç etkileri olmadığını gösterdi. HCQ en fazla öldüren ilaç ve Türkiyede halen SB Covid-19 rehberinde yer almakta.

Otuzdan fazla ülkeyi kapsayan bu araştırmada, tedavilerin hastanede yatan hastalarda genel mortalite, ventilasyona başlama ve hastanede kalış süresi üzerindeki etkilerine bakıldıBundan sonra yeni antiviral ilaçlar, immünomodülatörler ve anti-SARS COV-2 monoklonal antikorlar değerlendirilecektir.

Dünya çapında 30 ülkede, 405 hastanede 11.266 erişkin randomize edilerek: 2750 Remdesivir, 954 HCQ, 1411 Lopinavir, 651 Lopinavir-interferon, 1412 interferon ve 4088 hasta semptomatik tedavi görmüşlerdir. Ölen sayısı:

            Tedavi                        ilaç                              ilaçsız  (standard bakım)

            REMDESİVİR           301                             303                

             HCQ                   104                     84

            LOPİNAVİR               148                             146

            İNTERFERON          243                             246

Daha fazla bilgi için:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1

https://www.who.int/news/item/15-10-2020-solidarity-therapeutics-trial-produces-conclusive-evidence-on-the-effectiveness-of-repurposed-drugs-for-covid-19-in-record-time