Yeni bir kandırmaca mı?: MOLNUPİRAVİR

Acı İlaç

Yeni bir kandırmaca mı? Yeni bir Vioxx olayı mı?: MOLNUPİRAVİR

Özellikle Sağlık Bakanının büyük müjdesi sebebi ile Türkiyeye getirilecek MOLNUPIRAVIR isimli ilacı merak edip biraz araştırdık. Gördük ki meşhur ABD ilaç kurumu FDA bu ilaca ‘’geçici kullanım izni’’ vermiş ve bu ilaç Covid-19 tedavisinde kullanılacakmış??????…

Baştan söyleyelim: BU İLAÇ COVİD-19’U ORTADAN KALDIRAN BİR İLAÇ DEĞİLDİR. Bu ilaç başlangıç safhasındaki (belirtiler ortaya çıkınca) evde kullanılabilecek, %50 civarında hastane yatmayı ve yoğun bakımı azaltabileceği iddia edilen fakat henüz bir çok bilgisi ve çok daha önemlisi yan etkileri tam bilinmeyen ama firmasını zengin edecek bir ilaç!  Hidroksiklorokin, favipiravir, Remesevir vs de oynan oyun tekrar sahneye mi konuyor?

Merck (MSD) ve ortağı Ridgeback Biotherapeutic FDA’den ilaçlarına hafif-orta şiddetteki Covid-19 enfeksiyonunda yüksek risk hastalarında kullanılmak için izin istediler. İlaçlarının hastaneye yatmayı ve ölümleri azalttığını iddia ettiler. Bu arada ilacın yan etkilerinin plasebodan farksız olduğunu iddia ettilerse de bu konuda yan etkileri kamuoyuna açıklamadılar. İlacın benzer etkilere sahip Tamiflu’dan farklılığı da açıklanmadı, çünki klinik çalışmalar çok yetersizdi ve hiçbir başka ilaçla kontrollu çalışması yapılmamıştı.

Bu gün hastanelerde ölümleri azaltmak için en çok kullanılan yöntem antikor tedavisi olup, maliyeti 2000 dolar civarındadır ve mutlak hastanede kullanılması gerekir.

Yapılan analizlerde molnupiravirin firmaya maliyetinin 20 dolar civarında olduğu ve bunun ileride 10 dolara düşeceğini göstermekte. Araştırma ve geliştirme masrafları da hesaba katıldığında fiyatın nasıl 35-70 kat fazlasıyla (700 dolar) satılmak istenmesi anlaşılamamaktadır. Merck ilacının fahiş fiyatlı olduğunu bildiğinden Taylanda ilacı 300 dolara vermeyi kabul etmiştir (ACABA TÜRKİYEYE KAÇA VERECEK???)

Pfizer’in nirvatrelvir-ritonavir’in molnupiravirden 3 misli daha etkili olduğu olduğu halde molnupiravirden daha ucuza satılacak.

MOLNUPİRAVİR ŞİFA MI, BELA MI?

Molnupiravir SAES COV-2 virusunun diken (spike) protein dizilerini etkileyerek  virusun replikasyunun inhibe eder ve virusun ölümüne veya etkisizleşmesine sebep olur. FDA tartışma sayfasında belirtildiği üzere, teorik olarak molnupiravir belirli koşullarda virüs RNA sında mutajenik değişikliğe sebep olarak yeni mutajen virusların gelişmesine sebep olabilir, yani antiviral ajanlara daha dayanıklı veya immün cevabı değiştirebilecek virusların , hatta daha öldürücü virusların gelişmesine sebep olabilir.

BU İLAÇ KAÇ HASTA ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA İLE ACİL KULLANIM İZNİ ALDI?

FDA İncelemelerinde 2 araştırma görülmekte. Birinci araştırma Faz2 araştırması olup toplam 202 hasta üzerinde yapılmış ve ilacın dozu 200, 400 ve 800 mg) denenmiştir. Hastalara evlerde 5 gün günde iki doz ilaç verilmiş. Her üç dozda da hastalarda virüs yükü azalmış veya kaybolmuş.

Büyük çalışma (:) ise 1332 denek üzerinde planlanmış olmasına rağmen 775 denek üzerinde yapılmıştır. Bu araştırmada hafif ve orta şiddette olup yüksek risk gösteren hastalar üzerinde çift-kör olarak yapılmıştır. Hastalar 29 gün yoğun bakımda 24 saatten fazla kalma ve ölüm oranı olarak değerlendirilmiş. Çalışmaya 18-88 (mediyan 41) yaşlarında hastalarda yapılmış olup hastaların dağılımı: 609 (%56) hasta güney Amerikadan, %5 kuzey Amerikadan, % 23 (179) Avrupadan (%72 Rusya, %17 Ukrayna, %11 batı Avrupa).

SARS-CoV-2 genotipleri: %42.1 Delta, %28.4 MU, %157 Gamma olup Omicronlu hastalar zerinde denenmemiştir.

Sonuç: Molnupiravir kullanan hastaların %7.3 ü (28/385)  29 gün sonuna kadar hastaneye yatmış veya, buna mukabil plasebo (yalancı ilaç) verilenlerin %14.1 (53/377) hastaneye yatmış veya ölmüştür. Plasebo gurubunda 8 hasta ölmüş (%2.1). Coxhran-Mantel-Haenszel metodu ile risk azalması hesaplanırsa hastalığın semptomları ortaya çıktığında 4-5. Günlerde kullanıldığında bu ilacın plaseboya göre hastaneye yatmayı %52 oranında azaltabileceği görülür.

Mucize ilacın mucizesi bu kadar!..

Molnupiravir bir ön ilaçtır (prodrug). Vücutta metabolize olarak N4-hydroxycytidine (NHC) haline dönüşür ve fosforile olarak farmakolojik olarak aktif ‘’ribonucleoside triphosphate haline dönüşürek virlal mutageneze sebep olarak virusta karışıklık yaratarak ölümüne veya fonksiyonlarının bozulmasına sebep olur.

MK-4482-001 Kodlu protokolla hastanede yatan 293 hasta üzerinde yapılan araştırmada hastalarda büyük oranda plasebodan daha yüksek ölüm ortaya çıkması üzerine Molnupiravirin hastanede yatan hastalarda kullanım araştırmasına son verilmiştir.

MOLNUPİRAVİR’İN CİDDİ YAN ETKİLERİ VARMIDIR?

Bu ilaçla ilgili tüm yan etki bilgileri 593 hastada 5 günlük 800 mg tedaviye aittir. Yani uzun süreli, değişik yaşlarda, değişik hastalıklarda vs yan etkilere ve aşırı doz kullanımına ait elimizde henüz bir bilgi yoktur. Bu ilacın emniyet verileri bu güne kadar kullanılan ilaçların emniyet verilerinden çok azdır. Hayvan deneylerinde elde edilen yan etkiler ise korkutucu yan etkilerdir. Köpeklere 28 gün süreyle verilen molnupiravir kemik iliği toksisitesine sebep olmuştur. İnsanlardaki klinik çalışmalarda da ilaç grubunda hemoglobin anomalileri %22.4, plasebo grubunda %8.3 bulunmuştur. Ciddi hemoglobin abnormalitesi ilaç gurubunda %4 tesbit edilmiştir.

Hastaneye yatan hastalarda kullanıldığında ölüm oranı plasebo gurubunda %2.7 iken ilaç gurubunda %6.4 bulunmuştur. Bu sebeple firma hastanede yatan hastalar zerindeki araştırmayı durdurmuştur.

Molnupiravirin en korkutucu özelliği, mutajenik etkiye sebep olabilmesidir. İlaç hem insanlarda hem viruslarda mutajenik etki gösterebilmektedir. Firma mutajenik etkinin insanlara düşük olduğunu iddia etse de elde uzun süreli ve değişik doz kullanımları ve değişik hasta grupları sonuçları olmadığı için firmanın iddialarına inanmak zordur. İnsandaki mutasyonlar çeşitli bozukluklara yol açabilecekken viruslardaki mutasyon yeni mutant virusların, belki daha ölimcül olan, virusların gelişmesine yol açabilecektir.

Molnupiravir sıçanlarda kıkırdak (cartilage) gelişmini bozmakta, anormal kemik ve kıkırdak gelişimine sebep olmaktadır ve bu etki 3 aylık tedavide ortaya çıkmaktadır (insanlarda yalnız 5 günlük bilgi vardır).

Tavşanlarda ve sıçanlarda embriyo- fetal gelişmeyi bozarak anne rahminde fetüslerde kemik gelişimini bozmaktadır. Hayvanlarda dış -iç organlarda ve kemiklerde malformasyonlar oluşmaktadır. Gözsüz, böbreksiz yavrular. Çeşitli kalp-damar ve akciğer bozuklukları, kaburga-vertebra, kafatası anomalileri plasebo gruplarından fazla gözlenmiştir.

FDA, bu ilacın hamilelerde kullanımına izin vermediği gibi çocuk doğurma yaşında olan kadınların tedaviden önce ve tedaviden sonra en az dört gün doğum kontrol yöntemi kullanmalarını tavsiye etmiştir. 18 Yaş altında kullanılmasına ise müsaade etmemiştir.

Buraya kadar kısaca özetlemeye çalıştığımız Molnupiravir hastalara fayda mı, zarar mı verecektir. Sağlık Bakanlığının bir çok bilim adamının karşı çıkmasına rağmen Türkiyede milyonlarca kişiye tedai edici etkisi olmamasına karşın zorla kullandırdığı hidroksiklorokin ve favipiravir unutulmamıştır. Bir taraftan hastalar zarar görmüş diüer taraftan devlet milyonlarca lira zarar etmiş ama bazı firmalar zengin edilmiştir. Maalesef henüz birçok ülkede kullanılmayan molnupiravire Türkiye olur vermiştir. Bu günki bilgilerimize göre, bu ilaç Merck (MSD) firmasının daha fazla zengin olmasından başka bir işe yaramayacak gibi görünmekte.

Yazdıklarımıza inanmayanlar lütfen bu konuda ilişikte takdim edilen FDA raporuna kısaca göz atsınlat. Daha fazla bilgi isteyenler literatürü dikkatle incelesinler ve beyni olanlar fikirlerini söylesinler….

 

U.S. Food and Drug Administration Center for Drug Evaluation and Research FDA Briefing Document Antimicrobial Drugs Advisory Committee Meeting November 30, 2021

 

İndirilebilir Dosyalar