COVID-19 TEDAVİSİNDE MONOKLONAL ANTİKOR TEDAVİSİ ETKİSİZ BULUNDU

Haber

MONOKLONAL ANTİKOR TEDAVİSİ COVID-19 DA ETKİSİZ

A Neutralizing Monoclonal Antibody for Hospitalized Patients with Covid-19 ACTIV-3/TICO LY-CoV555 Study Group*

December 22, 2020, DOI: 10.1056/NEJMoa2033130

Hastanede yatan COVID-19 hastalarında monoklonal antikor LY-CoV555'i test eden bir Faz 3, randomize, plasebo kontrollü klinik çalışmanın ön sonuçları bugün The New England Journal of Medicine'de yayınlandı (makale ektedir) . Antikor, plaseboya kıyasla klinik fayda sağlamadı. Bağımsız Veri ve Güvenlik İzleme Kurulu'nun (DSMB) tavsiyesi üzerine Ekim ayı sonlarında araştırmaya yeni hasta kabulü durduruldu. Araştırma NIH, NIAID tarafından desteklenmekte.

ACTIV-3 projesinde değerlendirilen ilk ajan LY-CoV555'tir. Monoklonal antikor, NIAID'in Aşı Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde Vancouver merkezli AbCellera Biologics tarafından keşfedildi. Ardından, Indianapolis merkezli Lilly Research Laboratories, Eli Lilly and Company tarafından AbCellera ile ortaklaşa geliştirildi ve üretildi.

Sonuç: LY-C0V555 covid-19 da etkisiz ve sonuçlar plasebodan farksız.

İndirilebilir Dosyalar