AZİTROMİSİN'İN COVİD-19 DA ETKİSİZ OLDUĞU BİR KEZ DAHA İSPATLANDI

Haber

AZİTROMİSİN COVİD-19 HASTALARINDA ETKİLİ DEĞİL

 İngiltere'deki 176 hastanede yapılan araştırmada Covid-19 hastalarına çift kör olarak standart tedavi veya standart tedavi ile beraber günde 2 kez 500 mg azitromisin 10 gün süre ile oral veya iv olarak verilmiştir.

RECOVERY klinik çalışmalarına katılan hastaların 2583’üne azitromisin,  5181 hastaya standart bakım uygulanmıştır. Yirmisekiz günlük takipte azitromisin gurubunda 561 (%22), standart bakım grubunda 1162 (%22) ölüm tesbit edilmiştir.

Bu çalışmada Azitromisinin covid-19 hastalarında ölüm oranı ve diğer klinik belirtilerde bir iyileşme yapmadığı gösterilmiştir.

(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00149-5/fulltext)

Türkiyede yapılan etik dışı bir araştırmada ise etkili olduğu iddia edilmişti (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00149-5/fulltext)