HER BİYOEŞDEĞER İLAÇ KLİNİK OLARAKTA EŞDEĞERMİDİR? PROF. DR. F. CANKAT TULUNAY

klinik farmakoloji dosyası
Bilimsel Yazılar

Son senelerde gittikçe artan efervesan tablet ruhsatlandırmaları ilaçların kalitesi hakkında sorular yaratmaya başlamıştır. Çok özel ve diğerlerine göre oldukça zor olan efervesan tabletlerin biyoyararlanım%biyoeşdeğerlik çalışmalarının yapılmamış olması endişeleri daha da artırmaktadır. Diğer taraftan tüm dünyada halen uygulanmakta olan biyoeşdeğerlikteki %80-125 marjı ciddi bir şekilde eleştirilmekte ve bu sınırın özellikle dar terapötik marjlı ilaçlarda 90-110 veya 90-115’e çekilmesi yönünde yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Aşağıdaki yazı ve eklerinde bu konular tartışılmıştır.

Ek Boyut
HER BİYOEŞDEĞER İLAÇ KLİNİK OLRAKTA EŞDEĞERMİDİR.docx 219.3 KB
BE-antiepileptik.pdf 193.2 KB
FDAbiyoesdegerlik.pdf 181.84 KB
biyoyararlanim.pdf 433.52 KB