ANTİDEPRESSANLAR: ÖLMEK Mİ, ÖLDÜRMEK Mİ İSTERSİNİZ?

Acı İlaç

Warning: These pills may contain side effects that even your doctor doesn't know about

(Uyarı: Bu haplar doktorunuzun bile bilmediği yan etkilere sahiptir) 

Etkisiz veya çok sınırlı hastada kısmen etkili olduğu kabul edilen antidepressanlar bütün bilimsel gerçeklere rağmen ilaç firmaları ve bunların piyonları, doktorlar, danışmanlar ve ruhsat bürokratları, tarafından hasta ve hasta olamayanlara kullandırılmaya çalışılmaktadır. Halk önce depresyonunuz olduğuna ve sonra bunun tek çaresinin antidepressan kullanımı olduğuna inandırılmaktadır. CHP Milletvekili Burhanettin antidepressan kullanımın son 10 yılda %66 artarak 61 milyon kutuya eriştiğini belirtmekte. Türkiye de nüfusun %10’unun antidepressan kullandığı iddia edilmekte. Euronews’a göre Türkiyede 2010-2020 arasında kişi başına antidepressan kullanımı %50 artmış. OECD verilerine göre 2022 de Türkiyede 1000 kişiye düşen düşen günlük antidepressan kullanımı %52 olmuş ve bu oran 2010-2020 arasında %50 artmış.

Bir-kaç sene öncesine kadar bir çok doktor depresyon ve depresyon tanısını bilmeden bol keseden bu ilaçları yazmaktaydı ve Türkiye gibi ülkelerde özellikle gençler için çok tehlikeli olan bu ilaçlar reçetesiz olarak verilmekteydi. Erkek arkadaşı ile tartışan ortaokul öğrencisi bile en yakın eczaneye gidip, üzüntüsü için (!) bir antidepressan alabilmekteydi. Yaptığımız yayınlar ve artık işin örtülmeyecek hale gelmesinden sonra antidepressanların reçete edilmesine ciddi sınırlamalar geldi (19.10.2023 tarihli SUT kararı eklidir). Buna rağmen özellikle en çok kullanılan ve suiistimal edilen SSRI grubu antidepressanların her hekim tarafından yazılabilmesine müsaade edildi. Sayacağımız yan etkilerin çoğu SSRI grubu antidepressanlarla ortaya çıkmaktadır ve vahşet, cinayet, intihar gibi yan etkilere sebep olurlar.

Bazıları halen ilaç firmalarından aldıkları 3-5 kuruş sadaka için antidepressanların intiharı artırmadığını, intiharların hastalığın sonucu olduğunu iddia etseler de FDA bile antidepressanların intihara ve intihar düşüncesine sebep olduğunu, intihar riskini artırdığını kabul etmiş ve bunu bu ilaçların prospektüslerine yazdırmıştır.
Milyarlarca (16.6 milyar dolar, 2023) dolarlık bir pazarı kaybetmek istemeyen sanayii elinden geleni (rüşvetten, sahte yayınlara, doktor ve bürokrat satın almaya kadar) ardına koymamakta.
Yapılan tarafsız araştırmalar ilaç firmaları ve piyonları tarafından dikkate alınmamakta. Örneğin Duloxetin (Cymbalta) ile yapılan bir araştırmada duloksetin kullanan 5 hastadan biri plasebo kullananlardan daha kötü olmuşlar (
R. Gueorguieva ve ark.,Trajectories of Depression Severity in Clinical Trials of Duloxetine: Insights Into Antidepressant and Placebo Responses, Arch Gen Psychiatry. 2011;68(12):1227-1237.).

Bu gün ABD de 12 yaşın üzrindeki her 10 kişiden birisi antidepressan kullanmaktadır. Yaşlara göre antidepressan kullanımı (IMS, Vector One: National (VONA) and Total Patient Tracker (TPT) Database, Year 2013, Extracted April 2014 ve 2023).


0-1 Yaş                     26,406
2-3 Yaş                     46,102
4-5 Yaş                    45,822
6-12 Yaş                686,950
13-17 Yaş             1,444,422
18-24 Yaş             2,860,537
25-44 Yaş            12,400,129
45-64 Yaş            16,185,388
65 Yaş +                8,566,579
Total             41,226,394  (2013 yılı)


          0-1 Years — 7,811
          2-3 Years — 12,137
          4-5 Years — 18,911
          6-12 Years — 543,120
          13-17 Years — 1,605,375
          18-24 Years — 3,547,307
          25-44 Years — 12,839,606
          45-64 Years — 15,611,175
          65 Years + — 10,740,584

Total       45.204.771 (2023 yılı)

Bebeklere dahi antidepressan kullandıranlarda acaba vicdan denilen şey var mı? ABD de bilgi edinme hakkı dolayısı ile Harvard Tıp Fakültesinden Prof. Kirsch FDA ve firmalardan yayınlanmamış klinik araştırmaları istediğinde kıyamet koptu. Tüm veriler yeniden değerlendirildiğinde antidepressanların çoğunun plasebodan (yalancı ilaç) farksız olduğunu fakat ölüme kadar varan çok ciddi yan etkileri olduğu ortaya çıktı. Bu yan etkilerin en ciddileri kişinin kendine ve başkalarına zara vermesidir. Bu konuyu merak edenler için : http://www.cchrint.org/psychiatricdrugs/antidepressantsideeffects/ , https://ssristories.org/ssris/ ; http://www.klinikfarmakoloji.com/haber/antidepressanlara-bagli-siddet-ve-cinayetler;   sayfalarını tavsiye ederiz. Burada tüm intiharlar, okul ölümleri, ailelerin verilen zararlar iyi bir şekilde dökümante edilmiştir.

Bir süre önce yayınlanan CORBETT raporu ABD de SSRI lere bağlı ölüm ve başkalarına zarar verme, kitlesel cinayetleri gün ışığına çıkartmıştır (https://www.corbettreport.com/medicated-to-death-ssris-and-mass-killings... ). Örneğin Prozac, 1990-2000 yılları arasında meydana gelen kitlesel okul ölümlerinden sorumludur (https://www.cchrint.org/2012/07/20/the-aurora-colorado-tragedy-another-s...  ). Maalesef çoğunlukla ilaç firmalarının zarar görmemesi için bu tip olaylar gizlenmekte veya üzerinde fazla durulmamaktadır. Binlerce çocuk bu ilaçları kullanma sonucu beyin kimyalarını değiştirmekte ve kendilerine ve başkalarına tamiri mümkün olmayan zarar vermekteler. Acaba Türkiyede antidepressanlara bağlı vahşet ve cinayet yokmudur? Bütün dünyada olduğuna göre Türkiyede de mutlaksurette vardır ama ilgilenen daha doğrusu büyük ihtimalle bunu düşnen hukukçu yoktur. Özellikle ailesine zarar verenler bu yönden ciddi bir şekilde araştırılmalıdır.
David Healy’ye göre (150 den fazla makalesi var) SSRI ler ABD ve Avrupada açıklananlar dışında 4000 den fazla intihara sebep olmuş. Bu rakamlar yayınlanmayan çalışmalardan elde edilmiş, yani ilaç firmaları ilaçlarının zararını bildiği halde bunu kamuoyundan saklamışlar.

Cochrane Collaborative tarafından yapılan yeni değerlendirmede 18.526 kişiyi kapsayan 70 klinik çalışma değerlendirilmiş ve antidepressanların 18 yaş altındaki genç ve çocuklarda intihar ve saldırganlığı 2 misli artırdığı ve erişkinlerde de benzer sonuç olduğu gösterildi (Sharma, T.,  Guski, L., Freund, N., Gøtzsche, P; Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical study reports. British Medical Journal. January 27, 2016;352:i65).

Antidepressanların diğer bir ciddi yan etkisi ise bağımlılığa sebep olmasıdır. Antidepressanların ani kesilmesi yoksunluk belirtilerine sebep olur. Amerikalı ve İtalyan araştırmacılar tarafından yapılan araştırmada SSRI kesilme belirtilerinin benzodiazepin ve barbitüratlara benzediğini gösterdi. Araştırmacılar 23 klinik çalışma ve 38 vaka bulgusunu değerlendirdiklerinde en kötü kesilme belirtilerinin paroxetine (Paxil) kesilmesinde görüldüğü, belirtiler sersemlik, elektrik şok duygusu, anksiyete, panik, ajitasyon, uykusuzluk ve şiddetli depresyon şeklinde kendini göstermekte. Bulgular ilacı bıraktıktan birkaç gün sonra ile birkaç hafta sonra ortaya çıkabiliyor (Chouinard G, Chouinard V, -A, New Classification of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Withdrawal. Psychother Psychosom 2015;84:63-71, Fava, G.A., A. Gatti, C. Belaise, J. Guidi, and E. Offidani. “Withdrawal Symptoms after Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Discontinuation: A Systematic Review.” Psychotherapy and Psychosomatics 84, no. 2 (2015): 72–81).
Liverpool Üniversitesinden Read ve ark. (
Read J, ve ark,  Beliefs of people taking antidepressants about causes of depression and reasons for increased prescribing rates, J Affect Disord. 2014;168:236-42) antidepressanlara bağlı intihar, intihar düşüncesi, seksüel bozukluklar ve duygusal küntlüğün tahminlerden çok daha fazla olduğunu ortaya koydular. Antidepressan kullanan hastaların 1.829 hastanın yarısından fazlası ilaç kullanmaya başladıktan sonra (beş yıl) ilaca bağlı psikolojik problemlerden şikayet etmiştir. 18-25 Yaşlardaki hastaların %50 sinde intihar düşüncesi, %62 seksüel sorunlar, %60 duygusal küntlükten, %52 kendisini başka birisi gibi görmekten, %42 pozitif düşüncelerin azalmasından, %55 yoksunluk bulgularından şikayet ederken, ilacın depresyon belirtilerini azalttığını düşündüklerini bildirmişler.

FDA ilaç firmalarının maddi-manevi etkileri ile halk sağlığı yerine firma sağlığını ön plana almış ve binlerce ölüme sebep olmuş ve olmaya devam etmekte.

Çok güvenilir olduğu iddia edilen FDA acaba dürüst çalışmakta mı? Bu konudaki ilk uyarıcı yayın 2008 yılında Turner ve ark tarafından yapıldı ( Turner EH ve ark., Selective publication of antidepressant trials and its influence on apparent efficacy, N Engl J Med. 2008 Jan 17;358(3):252-60). FDA’e  ruhsat başvurusunda verilen 74 klinik araştırmanın %31’i yayınlanmamış çalışmalar olup FDA tarafından incelenen 37 çalışma pozitif (ilaç lehine) sonuçlulardı. Yayınlanan araştırmaların %94’ü pozitif sonuç gösterirken, FDA analizlerinde ancak %51’inin pozitif sonuç olduğu ortaya çıktı.

ABD de hemen hemen her 10 kişiden birisi, 40 yaşlardan sonra her 4 kadından birisi antidepressan kullanmakta. En yaygın kullanılanlar da tabii ki SSRI grubu antidepressanlar. McMaster Üniversitesi bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre antidepressanlar ölüm riskini artırmaktadır. Bu çalışmada 375.000 kişiyi kapsayan 16 bilimsel araştırmanın meta analizi yapılmıştır. Sonuç olarak ANTİDEPRESSAN KULLANANLARDA ÖLÜM RİSKİ KULLANMAYANLARA NAZARAN %33 DAHA FAZLADIR. AYRICA ANTİDEPRESSAN KULLANALARDA KULLANMAYANLARA NAZARAN KALP-DAMAR (İNME VE KALP KRİZİ) RİSKİ %14 DAHA FAZLADIR (The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. M.M. Maslej ve ark., Psychother Psychosom (2017) 86 (5): 268–282.)

ANTİPSİKOTİK İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ: https://www.cchrint.org/pdfs/The_Side_Effects_of_Common_Psychiatric_Drugs.pdf

Antidepressan reçete edilme kuralları ekte takdimedilmiştir

İndirilebilir Dosyalar