Acı İlaç

SAĞLIK HARCAMALARINDA İLACIN YERİ

Sağlık harcamaları tüm ülkelerde her geçen gün misliyle artıyor. Bu artışı karşılayamayan Türkiye gibi ülkelerde ise hastalar gittikçe daha az sağlık hizmeti alıyorlar. ABD de 2003 yılında sağlık harcamaları 1.6 trilyon dolar (GSMH nın %14’ü) iken bu miktar 2023 te 4.7 trilyon dolara (GSMH nın %18’i) çıkmıştır.

Acı İlaç