GABAPENTİNOİDELER BAĞIMLILIK YAPIYOR VE SIKÇA BAŞKA İLAÇLARA BAĞIMLI OLANLAR TARAFINDAN KULLANILIYOR

Haber

Gabapentin ve Opioid Agonist (morfin benzeri) İlaçların Tıbbi Olmayan Kullanımı Yaygınlaşıyor

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, gabapentinin tıbbi olmayan kullanımı, opioid kullanım bozukluğu (OUD) olan kişiler arasında sıklıkla metadon ve buprenorfinin tıbbi olmayan kullanımıyla örtüşebilir (Drug Alcohol Depend., 2022;234:109400).

St. Louis'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü araştırma görevlisi Matthew S. Ellis, "Gabapentin artık ABD'de en çok reçete edilen ilaçlardan biri ve genellikle endikasyon dışı kullanıldığını belirterek  ağrı uzmanlarının, gabapentin ile ilişkili tıbbi olmayan kullanım, opioidlerle kullanıldığında aşırı doz riski ve mevcut veya önceden OUD'si olan hastalara reçete edilirse yanlış kullanım potansiyeli gibi potansiyel riskleri anlamaları gerekir."

Yapılan çalışmalar bağımlılık yapan  (morfin, heroin, kodein vs) madde kullananların büyük kısmının gabapentin kullandığını göstermiştir. Örneğin reçeteli veya illegal opioid kullananların %52 si, methampketamine kullananların %33 ü gabapentin kullanmakta ve bunun sokak fiyatı 1-2 dolar/tablet olarak değişmekte.

Opiyat kullanlar arasında yapılan iki ulusal araştırmada (2019 Ocak-Aralık 2020) 46 eyalette opiyoid tedavisine yeni başlanan 12.792 kişi incelenmiştir. Bu çalışmaya katılanların %9.3 ü bir ay önce karaborsa gabapentin kullandığını, ayni zamanda %64.7 si ayni zamanda metadon (%35.3) ve buprenorfin (%49) olmak üzere değişik opioid benzeri ilaç kullandığını bildirmiştir.

Gabapentin, bağımlılık yapan ilaçları kullanan kişilerde yaygın olan yoksunluk belirtilerini ve kaygıyı hafifletmek için yaygın olarak kullanılıyor. Webster’e göre, aslında anksiyete ve uyku yoksunluğu, gabapentinin opioidleri kötüye kullanan ve kullanmayan kişiler tarafından kullanılmasının çok yaygın iki nedenidir.

Araştırmacılar, gabapentin ve opioid kullanım bozukluğu için ilaç kullanan kişilerin kronik ağrı tanısı alma olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu, bunun da ağrının bu birlikte kullanımda önemli bir faktör olduğunu öne sürüyor. Ellis, "Opioid reçetelerinde olduğu gibi, ağrı kesici uzmanları da gabapentinin risklerini ve faydalarını hem reçete yazmadan önce hem de hastanın reçetesi sırasında tartmalıdır" diyerek uyarıda bulunmaktadır.

https://www.pharmacypracticenews.com/Online-First/Article/07-22/Nonmedical-Use-of-Gabapentin-Opioid-Agonist-Medications-Becomes-Prevalent/67598?sub=682F6EA1D612FDEAADE1766394EA687DAAFDEE3FA5A5330451831A3D96B528B&enl=true&dgid=--DGID--&utm_source=enl&utm_content=3&utm_campaign=20220726&pos=3&utm_medium=title&fbclid=IwAR0AuaO_nK1t-cpHyXcGayV66v0l_PfpqK4Ks6L6pUqcqb6x7I51YVf04gg