YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR… SENELERCE YAZDIK AMA ANLATAMADIK… PAROKSETİN GENÇLERDE EMNİYETSİZ VE ETKİSİZ

klinik farmakoloji dosyası
Acı İlaç

Yaygın kullanılan SSRI grubu antidepressanlardan Paroksetin (Paxil, Seroxat, Aropax ve diğerleri) 2001 yılında ‘’Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry de’’ study 329 olarak yayınlanan sahtekar bir makalede (Martin Keller, et al, "Efficacy of paroxetine in the treatment of adolescent major depression: a randomized, controlled trial", Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40(7), July 2001, pp. 762–772) gençlerde çok emniyetli ve çok etkili bir antidepressan olarak lanse edilmiştir. Daha sonra yazarının gerçekte bilim adamları olmadığı, hayalet yazar ‘’Sally Laden’’ yazıldığı ortaya çıkan Paroksetin skandalı nihayet RIAT grubu tarafından tüm gerçekleri ile ortaya çıktı (Le Noury ve ark., Restoring Study 329: efficacy and harms of paroxetine and imipramine in treatment of major depression in adolescence, BMJ, 351, 2015). (RIAT (Restoring Invisible and Abandoned Trials, Görünmez ve terkedilmiş çalışmaların restore edilmesi)). RIAT grubu kendilerini sahtekarlıkları ortaya çıkartmaya adamış bilim adamlarından oluşmakta (http://blogs.plos.org/speakingofmedicine/2013/06/13/restoring-invisible-...).

RIAT grubu GSK ya ait 77.000 sayfalık dökümanı yeniden incelelediğinde aşağıdaki bilgilere ulaştı.

1. Paroksetin 12-18 yaş grubundaki majör depresyonların tedavisinde plasebodan farksızdır.

2. Çok ciddi yan etkiler saklanmış, 6 intihar düşüncesinden 5 tanesi ‘’emosyonel dengesizlik’’ olarak tanımlanmıştır.

Sahte yayınlar sebebi ile binlerce çocuk ve genç hiçbir fayda görmeden bu ilaçları kullanarak zehirlendi ve hatta öldü. Maalesef bu ilaçlar halen kullanılmakta. İlaç firmalarının piyonu doktorlar hastalarının bu ilaçlardan fayda gördüğünü söylemekten utanmıyor. Daha önce bu konuda yaptığımız konuşmalar sırasında ‘hastasının iyi olduğunu ‘ söyleyen doktor arkadaşa ayni hastaya plasebo kullanıp kullanmadığını sorduğumda cevap veremedi. Diğer bir arkadaş ‘yan etki görmediğini’ söylediğinde hastayı ne sürede ve nasıl takip ettiğini sorduğumda yine cevap alamadım.. Diğer bir arguman ise bu ilaçların ilaç otoriteleri tarafından kabul edilip ruhsat verilen ilaçlar olduğunu ve bu bakımdan etkili ve emniyetli olduğunun ileri sürülmesi. Sonuç olarak bir doktor anektodal hikayelerle bir ilacın iyiliği veya kötülüğünü söyleyemez. Maalesef doktorların çoğu ilaç firmaları tarafından kendilerine verilen bilgilerle hareket eder. İlaç Firmaları doktorları aldattığı gibi ilaç otoritelerini de yanıltır veya doktorlara olduğu gibi onlara da rüşver verir. Önceki yazılarımızda bunların onlarca örneğini bulabilirsiniz.

Dürüst ve bilimsel kanıt yok ise o ilaç güvenilmezdir. Dürüst araştırmacıların seneler süren çalışmaları sayesinde 329 çalışmasının sahtekarlıkları ortaya çıkartılabildi. Orijinal data kullanılarak çalışma 329 yeniden analiz edildiğinde tamamen farklı sonuçlara ulaşıldı. Paroksetin etkisiz ve ölüme kadar varan yan etkili! Saklanan tüm yan etkileri http://www.gsk.com/media/360455/329-AppD.PDF sayfasında bulabilirsiniz.

NE OLMUŞTU?

İkibinli yılların başlarında GSK yayınlanmayan Çalışma 329’a dayanarak PAXİL’in (paroksetin) çocuk ve erişkinlerde etkili ve emniyetli bir antidepressan olduğunu ileri sürmüştü. Halbuki bu konuda yapılan ve bu ilacın plasebodan farksız olduğunu, intihar temayülünü artırdığını gösteren bir çok çalışma vardı. Çalışma 329 yayınlandıktan sonra Paxil GSK nın en çok satan ilaçları arasına girip (ABD de 1 numara), 2001 sonuna kadar 340 milyon dolarlık satışa ulaştı ve satışlar korkunç bir hızla artttı.

2004 Yılında New York Baş Savcısı Elliot Spitzer GSK hakkında sahtekarlık davası (bilimsel veriler ile pazarlama söylemleri birbirine uymuyor) açtı ve firma 2.5 milyon dolar para cezası ve tüm verileri (Çalışma 329 dahil) kendi web sayfasında yayınlayacağını sözü ile savcılıkla anlaştı. Kasım 2012 de GSK federal sağlık programlarına yanıltıcı ve sahte bilgi vermekten dolayı ABD tarihinin en büyük cezasına çarptırıldı ve 3 milyar dolar ödemek zorunda kaldı. Bu sayede 2013 de Paxil satışları %3 arttı!!

Bir çok bilim adamının gerek dergi ve gerekse yazarlara yaptıkları Çalışma 329’u yayından kaldırma önerisi kabul edilmedi ve bu sahte çalışma doktorları ve sağlık otoritelerini kandırmakta kullanıldı. Yayının yasaklanması konusundaki müracaatları http://study329.org/request-to-retract-study-329/sayfasında bulabilirsiniz.

Sahtekar araştırmacılar tarafından yapılıp hayalet yazar tarafından yayınlanan orijinal Çalışma 329 (2011) ve yeniden değerlendirildiğinde (parantez içindekiler, 2015) çıkanlar:

1. Sonuç: Paxil etkili (Paxil etkisiz)

2. Paxil çok iyi tolare edilmekte (Paxil saldırganlık, uykusuzluk, akatisia gibi çok ciddi yan etkilere sahiptir)

3. Yan etkilerin tümü bildirilmemiştir (Tüm yan etkiler bildirilmiştir)

4. Davranış lability 6 hastada tesbit edilmiştir (13 Genç erişkin intihara teçebbüs etmiştir, bu yan etki 10.3 misli az gösterilmiş)

5. Doktorlara etkinlik ve emniyet için yanlış bilgi verilmiştir (Yeniden değerlendirmede ilaç etkisiz ve ciddi yan etkili bulunmuştur)

FDA ilaç Bölümü uzmanı 2002 yılında Çalışma 329’u incelediğinde bu çalışmada paroksetinin plasebodan istatistiksel olarak farksız olduğunu rapor etti. Ayni sene ABD de ikimilyon Paxil off-label (endikasyon dışı) olarak Çalışma 329 pazarlaması sayesinde çocuk ve gençlere reçete edildi… British Medical Journal editörü Peter Doshi (BMJ, 351,h4629, 2015) Martin Keller ve arkadaşlarının 2001 makalesine yayınlanan dergi tarafından torpil geçildiği ve makalenin 22 yazarından hiçbirisi tarafından yazılmadığını ve Martin Keller’in ilaç firmaları ile olan çıkar ilişkisini tam açıklamadığını, ilaç firmalarının bazıları ile olan ilişkilerini sakladığını açıklıyor. Yirmiki yazarın çoğu ve makalenin yayınlandığı derginin (JAACAP) editörleri akademik kariyere sahip değiller. Tüm müracaatlara rağmen dergi sahte makaleyi yayından kaldırmayı kabul etmedi. Bilim dünyası bunun sebebini anlayamamakta ve GSK ile dergi arasında ne gibi bir ilişki olduğunu soruşturmaktaysa da derginin 2003 yılından beri her sene ilaç firmasından 500.000-1.000.000 dolar yardım aldığı yapılan mali incelemede ortaya çıktı (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Treasurer’s report. 2014. www. aacap.org/ App_Themes/AACAP/ docs/about_us/ transparency_portal/financial_reports/ aacap_treasurers_report_201404.pdf. ).

İş bu kadar ile bitmiyor! Amerikan Çocuk ve Erişkin Psikiyatri Derneği başkanı ve JAACAP deki makalenin (Çalışma 329) yazarlarından Karen Wagner (Texas Üniversitesi) hakkında Amerikan Adalet bakanlığı tarafından GSK davası ile ilgili olarak 2011 yılında 8 şikayette bulunulmuş. Adalet Bakanlığı K. Wagner’in 1999 yılında GSK satış elemanlarına ‘’majör depresyonun öldürücü bir hastalık olduğunu ve mutlak tedavi edilmesi gerektiğini’ ve bunun ilacının da Paxil olduğunu henüz yayınlanmamış Çalışma 329 sonuçları olarak anlatmış. Çalışma 329 önce JAMA ya gönderilmiş ve 1999 sonlarında JAMA bu makaleyi reddetmiş ve 2001 de JAACAP kabul etmiş. Ayni zamanda FDA uzmanları ilacı etkisiz buluyor (The three randomized, controlled trials in MDD, listed above, all failed to show a separation of paroxetine treatment from placebo on their primary efficacy measures. http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/Developmen...). İsteyenler FDA dosyasından tüm analizi görebilir. FDA Paxil’I plasebodan farksız bulmasına rağmen bu ilacın off-label (endikasyon dışı) satışına müsaade etmesi ise ayrı bir sorudur. Ayrıca daha sonra bağımsız araştırmacılar tarafından yapılan kılinik çalışmalarda Paroksetin plasebodan farksız bulununurken intihar temayülü dahil tüm yan etkiler anlamlı olarak paroksetin grubunda daha fazla bulunmuştur (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2006 Jun;45(6):709-19. Paroxetine treatment in children and adolescents with major depressive disorder: a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled trial.

Emslie GJ1, Wagner KD, Kutcher S, Krulewicz S, Fong R, Carpenter DJ, Lipschitz A, Machin A, Wilkinson C). Aşağıdaki makalelerin yazarları ve ilişkilerine bakarsanız zaten konu kendiliğinden ortaya çıkar. Maalesef bu sahte makaleler sağlık otoriteleri tarafından delil olarak kabul edilmekte.

NOT:

1. 2001 makalesinin yazarları: July 2001Volume 40, Issue 7, Pages 762–772

Efficacy of Paroxetine in the Treatment of Adolescent Major Depression: A Randomized, Controlled Trial. MARTIN B. KELLER, ve arkadaşlarının ilişkileri: From the Department of Psychiatry and Human Behavior, Brown University, Providence, RI (Dr. Keller); Department of Psychiatry, University of Pittsburgh School of Medicine (Drs. Ryan, Birmaher); UCLA Medical Center (Drs. Strober, Feinberg); New York University Child Study Center (Drs. Klein, Koplewicz); Department of Psychiatry, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia (Dr. Kutcher); Department of Psychiatry, University of Pennsylvania, Philadelphia (Dr. Hagino); Department of Child and Adolescent Psychiatry, State University of New York at Stony Brook (Dr. Carlson); Center for Health Research, Portland, OR (Dr. Clarke); Department of Psychiatry, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas (Dr. Emslie); Department of Psychiatry, Washington University School of Medicine, St. Louis (Dr. Geller); Department of Psychiatry, Grace-1WK Hospital, Halifax, Nova Scotia (Dr. Kusumakar); Department of Psychiatry, Sunnybrook Health Science Centre, University of Toronto (Dr. Papatheodorou); Department of Psychiatry, Oregon Health Sciences University, Portland (Drs. Sack, Winters); New York State Psychiatric Institute, New York (Dr. Sweeney); Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Texas Medical Branch, Galveston (Dr. Wagner); Department of Psychiatry, Children's Hospital of Philadelphia (Dr. Weller); North America Medical Affairs, GlaxoSmithKline, Collegeville, PA (Ms. Oakes, Mr. McCafferty) ÇALIŞMA GSK TARAFINDAN YAPTIRILMIŞ
2. November 2004Volume 43, Issue 11, Pages 1387–1396, Paroxetine Treatment in Children and Adolescents With Obsessive-Compulsive Disorder: A Randomized, Multicenter, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial, D.A. Geller ve ark., This study was funded by GlaxoSmithKline. The authors thank the following investigators for their contribution to this study: Drs. Gail Bernstein, Joseph Biederman, James Lee, Thomas Gualtieri, James Grimm, Robert Hendren, Rakesh Jain, Ricks Warren, Ajit Jetmalani, Hugh Johnston, Michael Labellarte, Golda Ginsberg, Scott Hoopes, Michael Rieser, Randall Ricardi, Floyd Sallee, Wayne K. Goodman, Robert Hoehn, Laura Rocker, Anthony Machi, Paras Harshawat, Rakesh Ranjan, Adelaide Robb, Padmini Atri, John Gilliam, Robert Reichler, Syed Mustafa, Robert Lehman, Alan Jonas, Judith Fallon, Jeffrey Hirshfield, Frank Lopez, Anne Macek, Teresa Varanka, Stuart Kaplan, Joan Busner, Lourdes Quiray, Daniel Becker, Timothy Soundy, Giancarlo Ferruzzi, Michael Greenbaum, Aidan Stokes, and Loren Warneke.

Disclosure: Drs. Geller, Wagner, and Emslie have been paid consultants for GlaxoSmithKline. Dr. Wagner is on the GlaxoSmithKline Advisory Board. Dr. Perera, Ms. Wetherhold, Mr. Carpenter, Ms. Gardiner, and Ms. Machin are employees of GlaxoSmithKline and may own stock in the company. Dr. Geller has active grants from Eli Lilly and Forest Laboratories. He is a consultant/speaker for Eli Lilly, Forest Laboratories, Shire, McNeil/Johnson and Johnson, GlaxoSmithKline, Bristol-Myers Squibb, and Solvay. Dr. Wagner has received research support from Abbott, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Forest Laboratories, GlaxoSmithKline, Organon, Pfizer, and Wyeth-Ayerst. He has served as an NIMH consultant to Abbott, Bristol-Myers Squibb, Cyberonics, Eli Lilly, Forest Laboratories, GlaxoSmithKline, Novartis, Otsuka, Janssen, Pfizer, and UCB Pharma and has participated in speakers’ bureaus for Abbott, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Forest Laboratories, Pfizer, and Novartis. Dr. Emslie has active grants from Eli Lilly, Novartis, and Organon. He is a consultant/speaker for Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Forest Laboratories, GlaxoSmithKline, McNeil, Otsuka, Pfizer, and Wyeth-Ayerst.© 2004 The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

Bu yazı ile ilgili dökümanlar ekte verilmiştir.

BU KONUDA BU SAYFALARDA DAHA ÖNCE YAZILANLARA ÖRNEKLER….

GSK PAXİL İLE İLGİLİ ÖLÜMLERİ SAKLAMIŞ

GSK, Paxil ile ilgili ölümleri bilerek saklamış. ABD de Senatör ... Grassley FDA’e gönderdiğ yazıda GSK nın Paxil (paroksetin)’in intihar riskini arırıp artırmadığının ... Dr. Joseph Glenmullen’in mahkemede GSK nın Paxil ile ilgili ölümleri bilinçli olarak sakldığını ...

PAXIL spermde DNA hasarı ve infertiliteye sebep oluyor

... 2008, sayfa 11) 35 erkeğe beş hafta süre ile PAXIL (paroxetine) verildiğinde yüzeysel olarak sperm fonksiyonlarının ...

Paroksetin (Paxil, Seroxat, Noktürn, Paxotin, Paxera, Xetanor, vs) doğum hasar riskini artırıyor.

Araştırmacılar, PAXIL kullanan hamilelerin bebeklerinde kullanmayanlara nazaran 1.5 misli daha ...

ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ, ANLAMAYANA DAVUL ZURNA AZ

... yaratmakta. Seroquel (ketiapin), Neurontin (gabapentin) ve Paxil (paroxetin) gibi ilaçlar bunlara örnek gösterilebilir. ... İngiltere Sağlık bakanlığı ve ilgili kurumlarından PAXIL ile ilgili gizli bilgilerin açığa ... çıktı. Uzman tanıkların Paxil için verdikleri ifadeler sonunda kamuya mal oldu. Dr. Peter ...

BİR BİLİMSEL SAHTEKARLIĞIN ANATOMİSİ

... and Adolescent ” dergisinde 2001 yılında meşhur Paxil (Seroxat) makelesi yayınlandı ( Efficacy of Paroxetine in the ... July 2001. Study 329 diye bilinen bu çalışmada Paxil’in (Seroxat) genç erişkinlerde majör depresyon ...

DEVLET BAŞKANI - İLAÇ FİRMASI İLİŞKİSİ

... benzer diğer ilaçları da etkileyebileceğini (Paxil, Lustral, Prozac gibi) bildirdi. FDA antidepressan uzmanı Dr. Mosholder ...

MARKALI DOKTORLAR

... endüstrisidir. Nexium, Celebrex, Claritin, Viagra, Paxil, Prozac, statinler.. gibi milyon dolarların üstünde satan ... bir gün Prozac’çıdır ertesi gün Paxil’ci olur, sonra alnına Risperdali yapıştırır. Yani parayı ...